Play Video

ДО СТАРТА ОСТАВА

Формата за заявка за участие е отворена! 🏆
✅Плащането на таксите се извършва в деня на състезанието, след регистрацията, получаване на състезателен номер и пускане на индивидуалното номерче, с което участвате в томболите! Може да платите таксата и на банковата ни сметка посочена в сайта ни.
✅ Крайният срок за записване е 15 октомври 2023г. като таксите за участие в състезанието на подалите заявка до 08.10.2023г. е както следва:
– За членове на СК Мъшинг България – 30.00лв.
– За външни лица – 40.00лв.
– За децата до 14г. – участието е безплатно!
✅ За подалите заявка за участие от 09.10.2023г. до 15.10.2023г. таксата за участие е както следва:
– За членове на СК Мъшинг България – 40.00лв.
– За външни лица – 50.00лв.
За децата до 14г. – участието е безплатно!
✅При попълването на заявката трябва да получите отговор, че сте приет за участие! Ако не получите такъв, то молим да се свържете с нас на нашата фейсбук страница или имейл office@mushing-bg.com
Северни породи
Байкджоринг с 1 куче :
•BJMJ – Юноши от 15 до 18 години
•BJM – Мъже
•BJWJ – Девойки от 15 до 18 години
•BJW – Жени
Байкджоринг с 2 кучета:
•BJMJ – Юноши от 15 до 18 години
•BJM –Мъже
•BJWJ – Девойки от 15 до 18 години
•BJW – Жени
Скутеринг с 1 куче:
•DSMJ – Юноши от 15 до 18 години
•DSM – Мъже
•DSWJ – Девойки от 15 до 18 години
•DSW – Жени
Скутеринг с 2 кучета:
•DSMJ – Юноши от 15 до 18 години
•DSM – Мъже
•DSWJ – Девойки от 15 до 18 години
•DSW – Жени
Клас открит
Байкджоринг с 1 куче :
•BJMJ – Юноши от 15 до 18 години.
•BJM – Мъже.
•BJWJ – Девойки от 15 до 18 години
•BJW – Жени
Байкджоринг с 2 кучета:
•BJMJ – Юноши от 15 до 18 години
•BJM – Мъже
•BJWJ – Девойки от 15 до 18 години
•BJW – Жени
Скутеринг с 1 куче/
•DSMJ – Юноши от 15 до 18 години
•DSM – Мъже
•DSWJ – Девойки от 15 до 18 години
•DSW – Жени
Скутеринг с 2 кучета/
•DSMJ – Юноши от 15 до 18 години
•DSM – Мъже
•DSWJ – Девойки от 15 до 18 години
•DSW – Жени
Коникрос:
Северни породи
• CCMJ – Момчета от 14 години
• CCM – Мъже
• CCWJ – Момичета от 14 години
• CCW – Жени
Клас открит
• CCMJ – Момчета от 14 години
• CCM – Мъже
• CCWJ – Момичета от 14 години
• CCW – Жени
Каникрос за деца:
– Каникрос възраст 3-5 години-100м.
– Каникрос възраст 6-9 години-300м.
– Каникрос възраст 10 -14 години – 500 м.